- OTWARTY UMYSŁ -
PORTAL DLA LUDZI O OTWARTYM UMYŚLE I SZEROKICH HORYZONTACH
Wywiad z Młodszym Bratem


Wywiad z Młodszym Bratem
JKJD: Po długim okresie molestowania przeze mnie zgodziłeś się wreszcie udzielić mi wywiadu, dlaczego trwało to tak długo?
B: Musiałem zapytać moich nauczycieli z Bractwa o pozwolenie na udzielenie tego wywiadu.
D: I uzyskałeś ją jak mniemam.
B: Dostałem w tej kwestii wolną rękę aczkolwiek zanim zostanie on opublikowany moi nauczyciele postanowili go przejrzeć.
D: Dlaczego?
B: W zasadzie nie udzielamy tego typu wywiadów nie reklamujemy się i unikamy rozgłosu. Wynika to ze sposobu naszego działania i z naszej filozofii, nie zaś z tajnego charakteru naszego bractwa. Ponieważ nasze bractwo ma taki a nie inny charakter coś takiego jak prośba o wywiad jest niezmierną rzadkością i nie byłem pewien czy mogę go udzielić. Ponieważ jestem tylko "Młodszym Bratem" nie uważałem się za kompetentnego do udzielenia tego typu wywiadu, skoro jednak dostałem wolna rękę więc zgodziłem się na ten wywiad. Moi nauczyciele sprawdzą go pod względem merytorycznym aby nie było w nim przekłamań.
D: Rozpocznijmy więc nasz wywiad. Kiedy powstało Bractwo Tęczowego Szlaku?
B: Za datę powstania Bractwa Tęczowego Szlaku przyjmuje się datę 29 kwietnia 1704 r kiedy to miało miejsce spotkanie dziewięciu Braci Założycieli z Bratem Pomysłodawcą. Na spotkaniu tym zaakceptowano kartę celów bractwa, jego program oraz strukturę organizacyjną.
D: Kim byli założyciele bractwa?
B: Kim był Brat Pomysłodawca nie wiadomo, jeśli chodzi o Braci Założycieli to tradycja przekazuje że byli wśród nich dwaj Różokrzyżowcy, trzech Alchemików, Jezuita, żołnierz i dwóch filozofów. Wszyscy należeli do różnych organizacji wolnomularskich łączyły ich wspólne idee i zapatrywania na pewne sprawy.
D: Jaka idea legła u podstaw powstania bractwa?
B: Jak już wspomniałem wszyscy Bracia Założyciele byli wolnomularzami, różnili się jednak od większości wolnomularstwa w kilku kwestiach. Przede wszystkim w kwestii naprawy świata i podejściu do idei równości. Bracia założyciele uważali, że naprawę świata należy zacząć od siebie poprzez indywidualny rozwój i pomoc w rozwoju tym którzy maja takie aspiracje. Nie podzielali powszechnej wówczas wśród wolnomularzy opinii dotyczącej oświaty dla każdego, uważając, że większość ludzi nie ma takich aspiracji i wprowadzanie w życie tych idei może przynieść więcej szkody niż pożytku prowadząc do pomieszania i wypaczenia wszystkiego. Sprzeciwiali się też idei równości uważając iż każdy człowiek rodzi się z przyrodzonymi zdolnościami i powinien szukać swej pełni na swój sposób na swojej ścieżce życia. Nie każdy może być filozofem, artystą czy duchownym. Pełnię rozwoju można znaleźć idąc za swoim sercem i swymi predyspozycjami. Ten szacunek dla różnorodności, akceptację odmienności uczyniono jednym z fundamentów bractwa. Bractwo od początku swego istnienia akceptowało odmienność i unikało konfliktów. To zadecydowało o tajemnym charakterze bractwa pozwalającym przekroczyć wszelkie podziały.
D: W jaki sposób tajemny charakter Bractwa służył realizacji tego celu?
B: Nieznajomość idei bractwa przez osoby spoza niego chroniło od sporów i konfliktów ideologicznych. Do bractwa wstępowali tylko ludzie podzielający te idee nie próbując nikogo do nich przekonywać, szanując ich odmienność. Gdyby bractwo otwarcie głosiło swe idee mogłyby być one różnie rozumiane i być przyczyną sporów, poza tym głoszenie ich byłoby próba narzucania ich innym co powodowało by konflikt z ideą szacunku dla odmienności.
D: Skoro bractwo utrzymywało swoje idee i istnienie w tajemnicy w jaki sposób się rozwijało? B: W ten sam sposób jak i dzisiaj. Kiedy któryś z Braci spotykał osobę o podobnych zapatrywaniach i aspiracjach wprowadzał ją do Bractwa o ile sobie tego życzyła.
D: Z jakich środowisk wywodzili się bracia w początkach jego istnienia?
B: Początkowo głównie, ze środowisk wolnomularskich w późniejszym okresie coraz więcej braci wywodziło się ze środowisk intelektualnych i artystycznych zaś pod koniec pierwszego półwiecza działalności bractwa byli w nim już Bracia wywodzący się z wszystkich sfer i klas społecznych tak jak to jest do dziś.
D: Na czym opiera się nauka i praktyka Bractwa?
B: Na ideach średniowiecznej Alchemii transmutacji metali nieszlachetnych w złoto, przemianie wewnętrznej, poznaniu siebie i wewnętrznym rozwoju.
D: Alchemii? Co ma wspólnego Alchemia z rozwojem wewnętrznym?
B: Rozumiem twoje zdziwienie, Alchemię kojarzy się z poszukiwaniem metody przerobienia ołowiu na złoto w sensie dosłownym. W rzeczywistości jednak Alchemia zawsze była metodą wewnętrznej przemiany opisując ją w sposób symboliczny ołowiem jest tu zwykły niedoskonały człowiek sam alchemik który drogą pracy nad sobą w wyniku wewnętrznej przemiany staje się złotem człowiekiem szlachetnym. Wszystko w alchemii jest symbolicznym opisem duszy człowieka i metod jej przemiany. Ponieważ były to nauki hermetyczne tajemne więc ich prawdziwe znaczenie pozostawało ukryte przed profanami pod symbolami zrozumiałymi tylko dla wtajemniczonych. Język symboliczny w Alchemii tak naprawdę nie służy do ukrycia rzeczywistych treści tylko wynika z natury wewnętrznych procesów do których się odnosi. Nasz wewnętrzny język jest językiem symbolicznym i wiele rzeczy dotyczących naszego wnętrza możemy uchwycić tylko poprzez symbole.
D: Tak jak ma to miejsce w snach?
B: Tak.
D: Powróćmy do Bractwa. Czy bractwo nadal ma charakter tajemny?
B: Nie. Na konwencie, który odbył się w 1973r w Paryżu podjęto decyzję rezygnacji z tajemnego charakteru bractwa.
D: Co o tym zdecydowało?
B: Tajemny charakter bractwa w znacznej części był wynikiem atmosfery czasu w którym ono powstało, wtedy modne były takie organizacje. Inną przyczyną był Hermetyczny charakter nauk kultywowanych przez bractwo, trzecim powodem było bezpieczeństwo. W minionych czasach tego typu idee mogły sprowadzić zagrożenie na ich zwolenników ze strony władz, kościoła czy otoczenia. Dzisiaj wszystko wygląda inaczej. Nauki Hermetyczne dostępne są dla każdego kto zechce ich szukać poprzez książki, istnieje znaczna swoboda poglądów, sporo nauk które kiedyś były dostępne tylko wtajemniczonym staje się powszechnie znanych. Utrzymywanie więc tajnego charakteru bractwa przestało mieć sens.
D: Skoro bractwo nie ma już tajnego charakteru dlaczego tak trudno dowiedzieć się o nim czegokolwiek?
B: To, że bractwo utraciło swój tajemny charakter nie oznacza, że zaczęło się reklamować i krzyczeć o swoim istnieniu. Tajny charakter Bractwo utraciło stosunkowo niedawno, nie zmieniło jednak sposobów swojego działania. W żaden sposób nie reklamujemy się. Bractwo nie wydaje żadnych materiałów poza tymi do użytku wewnętrznego, nie ma formalnego charakteru. I mimo iż nie istnieje już nakaz utrzymywania istnienia bractwa w tajemnicy nie istnieje też obowiązek głoszenia jego istnienia.
D: Znamy się od dość dawna, Ty należysz do bractwa od kilku lat a jednak o tym fakcie dowiedziałem się całkiem niedawno i to przez przypadek. Dlaczego?
B: Nigdy o to nie pytałeś.
D: Jak miałem zapytać skoro nie wiedziałem o jego istnieniu?
B: A dlaczego miałem ci o nim mówić? Nie robiłem tajemnicy z faktu spotkań z moim nauczycielem i treningu jaki odbyłem pod jego kierunkiem. Proponowałem ci nawet odbycie takiego treningu i nauczyłem cię kilku ćwiczeń, gdzie tu więc tajemnica?
D: To prawda. Może powiedział byś coś teraz o treningu duchowym w Bractwie?
B: O treningu w Bractwie rozmawiamy tylko z Braćmi, nie wynika to jednak z jego tajemnego charakteru tylko z faktu, że aby go właściwie zrozumieć trzeba posiadać pewne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, które zdobywa się poprzez trening podstawowy. D: To może powiedział byś coś o treningu podstawowym?
B: Trening podstawowy jest treningiem który musi przejść każdy kto chce dołączyć do naszego grona. Obejmuje on szereg ćwiczeń psychofizycznych, które należy opanować. Szereg idei i zasad które należy zrozumieć i zaakceptować oraz wymaga on pewnej aspiracji, która należy się wykazać. Poza tym trening podstawowy jest pewnego rodzaju sprawdzianem naszej wewnętrznej dyscypliny i motywacji niezbędnej aby zostać jednym z nas.
D: Jak długo trwa taki trening?
B: To zależy od osoby, nie ma określonego limitu czasu. Jedni odbywają go szybciej inni wolniej w moim przypadku trwało to około roku.
D: Poprosiłem Cię o opisanie twojego treningu wstępnego, są tam podane nazwy ćwiczeń nie ma jednak ich opisu dlaczego?
B: Powód jest taki, że nawet gdyby ktoś otrzymał właściwy opis tych ćwiczeń, bez pomocy nauczyciela nie byłby w stanie właściwie ich opanować, praktykując je zaś w niewłaściwy sposób mógłby narobić sobie więcej szkody niż pożytku dlatego nie opisuje się tych ćwiczeń.
D: Rozumiem. Dziękuję, za udzielenie mi wywiadu.

Free Web Hosting