- OTWARTY UMYSŁ -
PORTAL DLA LUDZI O OTWARTYM UMYŚLE I SZEROKICH HORYZONTACH
MYŚL INDYJSKA


STRONA GŁÓWNA
RELIGIEALCHEMIAPSYCHOLOGIAINDIETYBETSŁOWIAŃSZCZYZNAZDROWIE
WALKA ZE STRESEMFENG SHUIUFOEZOTERYKA - POLECAMY - PORADNIKI

INDIE

Zapraszamy w podróż poprzez duchowe bogactwo i różnorodność Indii. W dziale tym prezentować będziemy zarówno szczególnie ciekawe zagadnienia związane z kulturą i historią Indii, jak i przemyślenia związane z rozwojem duchowym. Indie w końcu są bardzo ważną kolebką m.in. jogi, sankhji i wedanty. Ich wielkość duchowa istnieje w jakimś stopniu aż do dni dzisiejszych. Co ciekawe, chrześcijaństwo, które rozwija się w Indiach (około 2 % populacji), ma cechy znacznie bardziej duchowe, niż administracyjne i hierarchiczne chrześcijaństwo ostatnich wieków Europy. Ponadto, choć chrześcijanie są tam tak dużą mniejszością wyznaniową – jak sami twierdzą – nie są przez innych wyznawców prześladowani. Wszystkich łączy przekonanie o dużej roli modlitwy i duchowej rzeczywistości „sacrum" w życiu człowieka. Tolerancja religijna/duchowa, uniwersalność (a także pluralizm i różnorodność podejścia do duchowości), zawsze były cechą myśli indyjskiej. Bardziej wojenne nastroje mają te rejony Indii, które były pod większym wpływem wojującego Islamu.

Indie to wielkie dziedzictwo starożytnej kultury, to kolebka wielu szkół duchowych. Oprócz hierarchicznego (czasami nieco konformistycznego) braminizmu, kultura ta wydała w nie mniejszym stopniu wielu świętych i cudotwórców, przekazała ludzkości wiele subtelnych i bezcennych przemyśleń dotyczących poszukiwania absolutu.

Warto poznawać Indie tak, by budzić swoje serce do wielkiego bogactwa zawartego we wnętrzu każdego człowieka. I właśnie takie ujęcie Indii chcielibyśmy w tym dziele wam prezentować.

 
 
1. Pochodzenie i historia Jogi
2. Joga jako ćwiczenia skupienia
3. Joga umysłu
4. Lakszmi-bogini fortuny
5. Ewoluowanie filozofii Sankhji
6. Zamierzchłe czasy w historii Indii

 

 

Free Web Hosting