- OTWARTY UMYSŁ -
PORTAL DLA LUDZI O OTWARTYM UMYŚLE I SZEROKICH HORYZONTACH
CHRZEŚCIJAŃSTWO JUDAIZM I INNE RELIGIE


STRONA GŁÓWNA
RELIGIEALCHEMIAPSYCHOLOGIAINDIETYBETSŁOWIAŃSZCZYZNAZDROWIE
WALKA ZE STRESEMFENG SHUIUFOEZOTERYKA - POLECAMY - PORADNIKI

RELIGIE

Dział tematyczny "religie" ma na celu inspirować do pogłębionego rozumienia religii i wydobywania ich przesłań duchowych. Ponieważ w każdej religii mamy do czynienia z przenikaniem się bardziej uniwersalnych (ponadczasowych) wątków duchowych, z wątkami kulturowymi (bardziej lokalnymi, dotyczącymi konkretnego czasu historycznego) - chcielibyśmy pomagać w naświetleniu tych pierwszych.
Jednym z narzędzi do bardziej wnikliwego uchwycenia przesłań duchowych poszczególnych religii, może być także zapoznanie się z uwarunkowaniami historycznymi, politycznymi, społecznymi i obyczajowymi, jakie występowały za życia poszczególnych liderów, świętych, mistrzów i nauczycieli religijnych. Drugi nurt, którym zajmujemy się w tym dziale, to prezentacja mniej znanych nauczycieli i ich nauk (w rodzaju: nauk genialnego, a bardzo mało znanego myśliciela chrześcijańskiego - Mikołaja z Kuzy).
Ponieważ religie indyjskie przedstawiane będą w dziale "Indie" (obok innych zagadnień związanych z kulturą Indii), a tybetańskie w dziale "Tybet" - tutaj prezentujemy zwłaszcza zagadnienia dotyczące chrześcijaństwa, judaizmu, czy niektórych nurtów islamu (np. sufizmu). Artykuły celowo wyrażają różne punkty widzenia tego tematu, aby ostateczny wybór i stanowisko pozostawić samemu czytelnikowi - w myśl zasady, że najgłębsza tajemnica i "sacrum" leżą poza słowami, a doświadczamy ich najgłębszą sferą siebie.

 


1. Esseńczycy

2. Anthony de Mello - mistrz duchowy czy krzewiciel herezji?
3. Niebezpieczeństwo odgnostycznienia Jezusa
4. Emocje a duchowość
5. Zen - bezruch wszelkiego ruchu
5. Medytacja


 

 

Free Web Hosting