- OTWARTY UMYSŁ -
PORTAL DLA LUDZI O OTWARTYM UMYŚLE I SZEROKICH HORYZONTACH
SŁOWIAŃSZCZYZNA - ZAPOMNIANE SKARBY


STRONA GŁÓWNA
RELIGIEALCHEMIAPSYCHOLOGIAINDIETYBETSŁOWIAŃSZCZYZNAZDROWIE
WALKA ZE STRESEMFENG SHUIUFOEZOTERYKA - POLECAMY - PORADNIKI

SŁOWIANIE

Współcześnie można zaobserwować wzrost zainteresowania starożytnością, tym razem jednak nie jest to fascynacja Rzymem, Grecją czy inną ze znanych starożytnych cywilizacji, lecz równie fascynującymi kulturami bliższymi nam geograficznie. Fascynuje nas tajemniczość i duchowość Celtów, normańska magia oraz inne stare ludy zamieszkujące w przeszłości nasz kontynent. Zapominamy jednak o jednej z największych, najstarszych i być może najbardziej rozwiniętej kulturze starożytnej Europy jaką była Słowiańszczyzna.
Oczywiście nie jest to wcale dziwne jako, że trudno zachwycać się czymś o czym się prawie nic nie wie. Postanowiliśmy spróbować zmienić ten stan rzeczy i przybliżyć nieco zapomniane skarby Słowiańszczyzny.
Postaramy się przedstawić tu cykl artykułów prezentujących fascynujące osiągnięcia Słowian w dziedzinie, kultury i duchowości w sposób równie atrakcyjny jak robi się to w odniesieniu do Celtów czy Normanów i w ten sposób przyczynić się nie tylko do poszerzania horyzontów ludzi o otwartym umyśle, ale również oddać w pełni zasłużony hołd naszym wspaniałym przodkom i protoplastom.

 

 

Free Web Hosting