- OTWARTY UMYSŁ -
PORTAL DLA LUDZI O OTWARTYM UMYŚLE I SZEROKICH HORYZONTACH
Błogosławieństwo Ochrony


Błogosławieństwo Ochrony
Yutang Lin


Poniższy tekst jest tłumaczeniem artykułu mistrza Yutanga Lin "Blessing of Protection". Wszystkie materiały, o których jest w nim mowa (arkusze z napisaną po chińsku mantrą Amitabhy - w celu palenia w intencji osób zmarłych, mantrą Om Mani Padme Hum - w celu przywołania wspierającej energii, oraz zdjęcie o działaniu egzorcystycznym czytelnik może otrzymać bezpłatnie pisząc po angielsku do mistrza Yutanga Lin (adresy: pocztowy i internetowy znajdują się na stronie www.yogichen.org oraz na www.vajra.net.pl  ) lub też po polsku pod adres: rafalseremet@op.pl . Pod adresami tymi można także otrzymać bezpłatnie publikacje nauk Yutanga Lin w języku angielskim.
Działalność polegająca na bezpłatnej dystrybucji materiałów przez chińskiego mistrza (mahajany i wadżrajany ) Yutanga Lin wynika z jego współczucia i bezinteresownej chęci pomagania wszystkim, którzy są w potrzebie. Jest ona jednocześnie kontynuacją wielkiej charytatywnej i oświeconej działalności jogina i mistrza trzech jan Yogi C.M. Chena. Inną ważną działalnością i bezinteresowną pomocą dla potrzebujących jest serwis Powa (przenoszenie świadomości zmarłych). Mistrz Yutang Lin zarówno regularnie odprawia rytuały dla zmarłych na różnych cmentarzach, jak i wykonuje Powa dla osób zmarłych z całego świata, których krewni, czy znajomi prześlą do niego imię i nazwisko zmarłego drogą internetową (powa@yogichen.org ).

Błogosławieństwo Ochrony
Yutang Lin

(tyt. org.: "Blessing of Protection")
tłum. z j. ang.: Rafał Seremet

Dzięki błogosławieństwu Buddy i Strażnika Dharmy Wei Tuo kopie pewnego zdjęcia i dwóch arkuszy z mantrami rozprzestrzeniały ochronę do wielu ludzi. W tym krótkim artykule zapisane jest skrótowe wyjaśnienie, tak aby więcej osób mogło odnieść pożytek z ich używania.

I. Arkusz z mantrą "Namo Amitabha Buddha"

Pewnego razu, we śnie, ujrzałem żeńskiego ducha; napisałem wtedy spontanicznie ręką w przestrzeni sześć znaków chińskich znaczących "Namo Amitabha Buddha" - w kierunku tej istoty. Wtedy istota ta momentalnie zniknęła i pojawiła się niebieska przestrzeń nieba. Domyśliłem się z tego doświadczenia, że pisanie przeze mnie tego świętego imienia może pomagać duchom w osiąganiu wyzwolenia. Zatem napisałem je na papierze i wydrukowałem tysiąc kopii tej mantry - napisanej czerwonym tuszem na żółtym płótnie. Zostały one przeznaczone do bezpłatnego rozprowadzania. Wydarzyło się wtedy wiele inspirujących rezultatów wynikających z ich używania. W pewnej broszurce w języku chińskim zgromadziłem pewną ilość sprawozdań z tych zdarzeń. Od tamtej pory, do wolnej dystrybucji, zostało wydrukowanych dziesiątki tysięcy takich kartek papieru z tą mantrą. Główną funkcją, do jakiej należy używać tych arkuszy z mantrą, jest pomaganie zmarłym istotom, lub też duchom, w osiągnięciu wyzwolenia i odrodzenia się w Czystej Krainie. Sposobem, w jaki należy ich używać, jest spalenie kilku takich karteczek z intencją przyniesienia pożytku wszystkim zmarłym istotom, które są w pobliżu i są w potrzebie, włączywszy w to tę wyróżnioną istotę, która przyszła nam do głowy, jak np. zmarły przyjaciel, krewny, czy ktoś inny, kto właśnie odszedł. Ten arkusz z mantrą może także pomóc w przypadku duchów, które nawiedzają ludzi i miejsca, tak aby osiągnęły one wyzwolenie. Mantra ta również może obdarzać błogosławieństwem, jeżeli ją oprawimy i położymy na ołtarzu, lub też zawiesimy na ścianie. By osiągnąć jej błogosławieństwo można także wykonywać przed nią pokłony.

II. Zdjęcie dające Nieustraszoność

Jest już napisany artykuł, który szczegółowo wyjaśnia powstanie tego zdjęcia. Proszę zatem o przeczytanie mojego artykułu "Zdjęcie dające Nieustraszoność". Tutaj wystarczy, że powiem tylko skrótowo, iż zdjęcie to było wykonane odpowiednio do instrukcji, w której pojawiło mi się złote ciało Strażnika Wei Tuo. Główną funkcją tego zdjęcia jest dawanie ochrony Strażnika Wei Tuo przed zakłóceniami wywoływanymi przez duchy. Dodatkowo ktoś może nosić to zdjęcie jako amulet, czy też mieć je u siebie w samochodzie, np. zawieszone pod lusterkiem wstecznym nad kierowcą, w celu ochrony przed wypadkami drogowymi. Jeżeli jest ono oprawione i umieszczone w pokoju, będzie ono ochraniać cały dom.

III. Arkusz z mantrą "Om Mani Pedme Hong"

Pewnego razu, we śnie, ujrzałem w przestrzeni arkusz papieru z pionowo napisaną mantrą, chociaż faktycznie nie była ona wtedy wykonana, jak i nie miałem wtedy żadnej koncepcji na temat zrobienia takiego arkusza z tą mantrą. W tym śnie rozpoznałem, że było to moje własne pismo, przedstawiające za pomocą sześciu chińskich znaków mantrę Guan Yin "Om Mani Pedme Hong". Papier zaczął się palić zaczynając od dołu. Zrozumiałem, że jest to błogosławieństwo Strażnika Wei Tuo, oznaczające, iż powinienem zrobić takie karteczki z mantrą, które byłyby dostępne dla ogółu ludzi. Kiedy ludzie mają jakiś mały codzienny (światowy) problem, wtedy mogą po prostu spalić tę karteczkę z mantrą prosząc o pomoc, a wtedy Bodhisttwa Wei Tuo udzieli swego błogosławieństwa odnośnie danej sprawy. Tak więc dane osoby w takich przypadkach nie będą musiały zwracać się do mnie, poprzez co zaoszczędzony zostanie czas, jak i moja uwaga. Dziesiątki tysięcy takich karteczek z tą mantrą zostało rozprowadzonych bezpłatnie i miałem wiele odpowiedzi od ludzi, w których dziękowali oni za tą cudowną pomoc. Po kilku latach rozprowadzania tej mantry, ujrzałem we śnie, iż powinna być ona czczona na ołtarzu. Dlatego też oprawiłem ją w ramki i zawiesiłem na ścianie mojego pokoju z ołtarzem. Pewne osoby, które doświadczyły pożytków z wymienionych powyżej uświęconych przedmiotów, poprosiły mnie o pozwolenie im samodzielnego wykonania ich kopii, celem bezpłatnego rozprowadzania, tak aby przynieść pożytek jeszcze większej ilości czujących istot. Tak długo, jak ich intencja jest czysta, a kopie te są rozprowadzane bezpłatnie, dotąd kopie te będą przenosiły takie samo błogosławieństwo, jak te otrzymane bezpośrednio ode mnie.

13-ty Marzec, 2002
El Cerrito, Kalifornia

Free Web Hosting