- OTWARTY UMYSŁ -
PORTAL DLA LUDZI O OTWARTYM UMYŚLE I SZEROKICH HORYZONTACH
Zjednoczenie Umysłu i Wiatru


Zjednoczenie Umysłu i Wiatru
Yutang Lin

Dr. Yutang Lin
Path to the Lotus Pond, Chapter 3
Zjednoczenie Umysłu i Wiatru (Unification of Mind and Wind)
Cudowna metoda śpiewania "Amitabha"

napisane po chińsku
przetłumaczone na ang. przez Chun-Jane Chen
wydane przez Ann Klein
tłum. z ang. Rafał Seremet

I. Wprowadzenie

Starożytni mędrcy Szkoły Czystej Krainy wprowadzili metodę śpiewania "Amitabha", która łączy umysł i wiatr (oddech), co oznacza śpiewanie podczas koncentrowania się na swym oddechu. Metoda ta umożliwia osiągnięcie przez daną osobę jednoupunktowionego umysłu podczas śpiewania "Amitabha".
Praktyka tantry buddyjskiej bazuje na nierozdzielności umysłu i wiatru; dlatego ukierunkowuje się ona na osiągnięcie zjednoczenia umysłu i wiatru poprzez umysłowy i/lub oddechowy trening. Jednak praktyka tantryczna wymaga oddania i intensywnego zaangażowania, stąd nie jest osiągalna dla każdego.
W artykule tym chciałbym przedstawić metodę, która bazuje na oryginalnej praktyce Szkoły Czystej Krainy, ale wzbogaconą o uproszczoną tantryczną wizualizację, przeznaczoną do praktykowania przez zwykłych buddystów. Dzięki temu szybko osiągniemy cel, jakim jest oczyszczenie swojego umysłu. Metoda ta zawiera głębokie oddychanie, dlatego jest bardzo pożyteczna dla zdrowia praktykującego. Jest to rzeczywiście cudowna praktyka, posiadająca wiele zalet i zasług.
Wyrażam taką nadzieję i pragnąłbym, by buddyści, którzy zaangażują się w tę praktykę śpiewania imienia "Amitabha" rozprzestrzeniali ją do innych praktykujących, tak aby dodatkowo mogli mieć udział w zasługach.

II. Praktyka

Siedź lub stój w miejscu, gdzie jest świeże powietrze i śpiewaj cicho "Amitabha", powoli i rytmicznie. Wizualizuj, że powietrze w całym wszechświecie jest przekształcone przez Buddę Amitabhę w białe światło mądrości i współczucia. Zamknij usta i powoli wdychaj powietrze przez swoje nozdrza do brzucha - wizualizuj, że po tym jak powietrze weszło - wypełnia ono całe twoje ciało.
Zatrzymaj oddech na kilka chwil. Powoli wydychaj przez swoje nozdrza, jednocześnie wizualizując, że wszystkie twoje choroby, przeszkody karmiczne i smutki - wychodzą przez twoje nozdrza pod postacią ciemnego, zepsutego powietrza. To ciemne (czarne) powietrze jest następnie oczyszczane przez nieograniczoną moc Buddy, światło Amitabhy.

Utrzymuj i powtarzaj powyższe oddychanie i wizualizację. Wizualizuj, że twoje ciało jest nieustannie wypełniane światłem Amitabhy, a twoje przeszkody karmiczne i przyczyny cierpień zmniejszają się coraz bardziej i bardziej.

Podczas ostatniego powtórzenia oddechu myśl o całym swoim ciele jako świeżym, orzeźwionym i promieniująco jasnym, którego wszystkie zakłócenia i karmiczne komplikacje zostały wykorzenione. Następnie złóż swoje dłonie razem, podziękuj Buddzie Amitabhie za błogosławieństwo i módl się o to, aby wszystkie istoty otrzymały to błogosławieństwo i zasługę.

Początkujący powinni praktykować tak nieprzerwanie przez piętnaście minut lub mniej; później sesje medytacyjne mogą być stopniowo wydłużane. Czas zatrzymania wdechu powinien być zwiększany w sposób naturalny i bez forsowania.

19-ty Wrzesień, 1990
El Cerrito, California, U.S.A.

Free Web Hosting